De pijlers onder Pasen

Sinds enige tijd ben ik verwikkeld in een interessante e-maildiscussie met een agnostische natuurwetenschapper over de opstanding van Christus. Hoewel we over en weer ons uiterste best doen om elkaar te begrijpen, blijkt dat toch niet eenvoudig. Voor hem is het duidelijk: zoiets als een wederopstanding van een overledene is biologisch onmogelijk.
Een bioloog die zn vak serieus neemt, kan dan ook niets met Christus opstanding, en het zou absurd zijn van zo iemand te verlangen de nieuwtestamentische berichten daarover te geloven. Van mijn kant probeer ik aannemelijk te maken dat zon bioloog gelovig of niet toch in elk geval de begrensdheid van zijn wetenschappelijke kennis zou kunnen beseffen. In dat kader kan hij minstens de mogelijkheid openhouden dat Christus lichamelijke opstanding zich heeft afgespeeld op een wijze die niet te plaatsen valt binnen het bestaande netwerk van biologische theorieën. Het lijkt mij dat dat precies i …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?