De overheid en de toverdoos van het libertarisme

Libertariërs zeggen met christenpolitici en conservatieven de weerzin tegen een optimistische mensvisie te delen. Juist om die reden pleiten ze voor een kleine overheid, omdat machthebbers zelf ook corrupt kunnen zijn. In contrast daarmee staat echter een wel zeer optimistische kijk op de markt, die alle problemen als een soort toverdoos kan oplossen.
Vanmiddag wordt bij de notaris een nieuwe stichting in het leven geroepen: de Frédéric Bastiat Stichting. De drie initiatiefnemers stellen zich ten doel een denktank op te zetten, die het zogeheten klassiek-liberalisme of libertarisme moet bevorderen. Deze politiek-filosofische stroming neemt de individuele vrijheid als uitgangspunt en pleit voor een kleine overheid, die zich enkel met haar kerntaken als politie, defensie en justitie, moet bezighouden.De oprichting past in een trend. Pleidooien om de almaar uitdijende overheid in te perken, komen van alle kanten. Het vormde een van de speerpun …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?