De ondraaglijke leegheid van de waardeparadox

,,Hoe komt het dat de Nederlandse politiek, ondanks vrome wensen en beleden idealen, er niet in slaagt een moreel kader te bieden voor de maatschappij?'', luidde de vraag in de eerste zin van een artikel van Roel Kuiper (Nederlands Dagblad 26 september). Het antwoord moet luiden: omdat de politiek daartoe niet in staat en bijgevolg ook niet geroepen is.
Politiek is het besturen van land, provincie en gemeente en betreft het voorbereiden en nemen van maatregelen die een goed verloop van ons samenleven kunnen bevorderen en zonodig veiligstellen. Dat is enerzijds een opgave met een moreel aspect; het gebruik van woorden als 'het goede verloop', de 'bevordering' en het 'veiligstellen' van onze samenleving wijst daarop. Anderzijds is er een sociaal-economisch aspect, omdat maatregelen bijna altijd geld kosten. Die middelen moeten eerst opgebracht worden. (Daarnaast zijn er natuurlijk de - hier verder niet te bespreken - politieke en bestuurstechni …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?