De NSB was het nationaal-socialisme niet

In de reactie van dr. J. Douma op de inaugurele oratie van dr. G. Harinck (ND 12 juli 2003) wordt niet helder gedefinieerd waartegen K. Schilder zich verzette. Was dat het nationaal-socialisme of was dat de NSB? Of ging het om een combinatie van deze twee? Kerkhistoricus Jan Ridderbos over de kracht en de zwakte van het verzet van K. Schilder.
Op het eerste oog lijkt het één pot nat te zijn: nationaal-socialisme en NSB. De Mussert-beweging noemde zich inderdaad naar het 'grote' Duitse voorbeeld. Maar Rijkscommissaris Seyss-Inquart constateerde bij zijn aantreden terecht, dat de NSB eerder fascistisch of liberaal was, en allerminst zuiver nationaal-socialistisch. Zou Schilder de NSB hebben willen bestrijden, dan had hij dus het fascisme en niet het nationaal-socialisme moeten aanvallen.Zeker in de jaren dertig lag er een wereld van verschil tussen beide ideologieën. Het fascisme was een staatsleer en als zodanig principieel niet-anti …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?