De les van Amarantis

Of de bestuurders van mammoetonderwijsinstelling Amarantis zichzelf hebben verrijkt, staat niet vast. Nader onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Het waren juist die berichten, over schoolbestuurders die vooral de eigen beurs spekten, die de afgelopen dagen grote woede wekten. Dat we het oordeel over eventuele zelfverrijking van de schoolbestuurders moeten opschorten, doet niets af aan de ernst van het Amarantis-rapport. Het is goed te letten op de oorzaken van deze grootschalige ontsporing in onderwijsland. Het rapport laat over de dieperliggende problematiek rond Amarantis geen twijfel bestaan. De bestuurders van de scholengroep faalden vanaf de eerste fusie in 2007. Nadien ging het van kwaad tot erger. Terwijl de financiële si …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?