De heiligen ons voorgegaan

In de vakantie brengt menige protestant wel eens een bezoek aan een rooms-katholieke kerk. Daar komt hij in aanraking met een verschijnsel waartegen in zijn kring vanouds grote weerstand heeft bestaan: heiligen.

Dat gelovigen tot hen bidden is een van de aspecten van de katholieke leer, waartegen de Reformatie expliciet stelling nam. Sommige protestanten kijken daar echter genuanceerder tegen aan. Een voorbeeld is prof. dr. A. van de Beek in zijn laatste boek, Lichaam en Geest van Christus. Hij vindt dat het protestantisme het aanroepen van Maria en andere heiligen te categorisch heeft afgewezen. Overigens vindt Van de Beek niet dat gestorvenen 'aanbeden' mogen worden: 'Aanbidding is godslastering. Alleen God mag worden aanbeden'. Volgens de officiële rooms-katholieke kerkleer is dat overige …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?