De 'Doop van Nulde' is slechts een gieten met water

Bij het bericht over de doop op het strand van Nulde ('Mijn moeder verleent medewerking bij mijn doop', ND 3 mei, pagina 2) heb ik mijn ogen uitgewreven. Ik dacht: Dit is de roomse nooddoop. Alleen was de dopeling daar veel te oud voor. Hier wordt, misschien wel met de beste bedoelingen, de doop ontkracht en belachelijk gemaakt.
De uitspraak: 'Ik doop je in de naam van de Vader' is van een geheel ander karakter dan de uitspraak: 'Hij doopt hem/haar in de naam van de Vader...' Vergelijk het met de uitspraak: 'Ik verklaar u man en vrouw' van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze woorden veranderen een hele situatie met verregaande consequenties. De uitspraak heeft effect. Daarom spreken wij wel van een taaldaad (anders gezegd: door de taal wordt een handeling voltrokken). Niet elke uitspraak is zo'n taaldaad. Stel dat iemand zegt: 'Hij verklaarde hen man en vrouw.' Dit is een mededeling zonder verdere gevolgen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?