De doop is breed

De vreugdevolle conclusie uit mijn onderzoek (proefschrift Doop en kerk, ND 15 januari) was dat God met kracht Zijn doopwater zo breed doet neerdalen. Het onderscheid - dat velen, terecht, zo niet in de Bijbel vinden - tussen wettige en geldige doop is vervolgens nummer twee.

Je vindt bepaalde termen wel vaker niet in de Bijbel: Drie-eenheid, kinderdoop. Maar daarom sta je daar nog wel voor. Je mag in eigen woorden belijden. En als je dan ontdekt dat voor de doop de kerkelijke context heel belangrijk is, als je dan ook nog het verschil belijdt tussen de ware en de valse kerk (artikel 29 Nederlandse Geloofsbelijdenis), dan zoek je naar woorden. Een doop in voluit Bijbelse context noem ik wettig. Maar een doop daarbuiten hoef je niet af te schrijven. Ook door de doop roept God op tot de eenheid waar Christus om bad (Johannes 17:21). Prachtig toch! Bovenstaand …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?