De bonders en de politiek

Onlangs schatte dr. Jan Smelik op grond van enig onderzoek de achterban van de Gereformeerde Bond op zon 570.000 mensen. Het is echter, zoals Smelik ook inzag, kenmerkend voor de Bond dat zijn omvang zich nooit helemaal laat vaststellen.
Tal van zogeheten bondsgemeenten (overigens een onjuiste benaming) zijn immers nog altijd echte volkskerken. Er horen honderden mensen bij die wel kerklid zijn en dat ook graag willen blijven, maar die niet of nauwelijks kerkelijk betrokken zijn. Natuurlijk kun je ook hen tot de bonders rekenen, maar het gevolg daarvan is wel dat die aanduiding niet langer een duidelijk profiel heeft. Een heldere afbakening tussen ware bonders die wel en schijn-bonders die niet kerkelijk betrokken zijn, valt echter onmogelijk te maken. Juist omdat de Bond nooit anders gewild heeft dan z&243; kerk zijn, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?