De Bijbel naar je hand zetten

Mijn vorig Moreel Beraad over Geloof en wetenschap heeft wel zoveel reacties opgeleverd dat het tijd wordt weer over iets anders te schrijven. Dat ga ik ook doen, maar eerst sluit ik het vorige onderwerp af met nog iets te zeggen over een bestseller in christelijke kring, Moderne wetenschap in de Bijbel , geschreven door drs. Ben Hobrink. Al vele malen heeft dit boek sinds de eerste druk in 2005 als nummer 1 in de top 10 van deze krant gestaan. Er is onlangs wat rumoer rond dit boek ontstaan, omdat de schrijver plagiaat heeft gepleegd door meer dan eens, zonder bronvermelding, stukken van andere auteurs over te schrijven. Van dit plagiaat had ik bij het lezen van zijn boek geen last, maar iets anders hinderde mij wel.
Volgens de schrijver is de Bijbel de wetenschap 3500 jaar vooruit geweest. Dingen die in onze moderne tijd als 'nieuw' ontdekt worden, staan al lang in de Bijbel, als je maar goed leest. Zo probeert de schrijver ons duidelijk te maken dat de oudtestamentische spijswetten al inzicht boden in het gevaar van gebruik van vet. Wat hij over het gevaar van vet voor de Israëlieten beweert, is echter volstrekt onjuist. Nergens heeft daar het verbod op het eten van vet iets met de volksgezondheid te maken. Men mocht in Israël geen vet eten van dieren die aan God geofferd werden. Het beste, namelijk het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?