Dat Stabiliteitspact zijn we gelukkig kwijt

Bijna zes jaar is er een Stabiliteitspact geweest. Dat het nu gesneuveld is, juicht prof. dr. H.W. de Jong toe. Want op z'n best doet het pact weinig meer dan onvruchtbare en verhitte discussies oproepen. En op z'n slechtst perst het de Europese economie in een rigide corset.
Het Stabiliteitspact was reeds vanaf het begin gestoeld op de onhoudbare theorie, dat het altijd de overheid is die door middel van duurzame tekorten op de begroting inflatie doet ontstaan. Daardoor zou de waarde van de euro worden aangetast.Het particuliere bedrijfsleven en de gezinshuishoudingen kunnen zulke tekorten immers niet dragen; zij moeten, als hun beurs leegraakt, wel aanpassen, want er bestaan geen financiers die bodemloze putten dempen.Dit gedachtegoed gaat terug op de jaren zeventig, toen de overheidstekorten opliepen en de schulden de pan uit rezen. Het gebeurde tegen de achterg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?