Dank voor iedere mens die genezing ontvangt

Gisteren werd op pagina 2 van deze krant melding gemaakt van de actie voor een nieuw, 1500 zitplaatsen tellend kerkgebouw van de Levenstroom-gemeente van evangelist en gebedsgenezer Jan Zijlstra in Leiderdorp. Zowel in ons land als in de rest van de wereld is er voor 'genezingsbediening' toenemende belangstelling. In twee artikelen worden enkele beoordelingscriteria aangereikt om actuele 'wonderpredikers' te toetsen aan de Schrift. Mr. Henk P. Medema, uitgever en publicist, en drs. Rudy L.P. Liagre, arts, schreven beide artikelen samen, vanuit hun eigen ervaring en deskundigheid.
De groei van de charismatische beweging in Nederland en daarbuiten gaat gepaard met een toegenomen belangstelling voor genezingsdiensten. Nabij Den Haag wil de Johan Maasbach Wereldzending een Miracle City bouwen. In Leiderdorp hoopt De Levensstroom (Jan Zijlstra) in het najaar van 2004 over een nieuw complex te beschikken voor 1500 bezoekers. In Westerhoven is de Kempische Volle-Evangeliegemeente Rehoboth dringend op zoek naar een nieuwe zaal voor duizend zielen.Die groei, die gepaard gaat met een toegenomen pinksterinvloed (denk aan de onlangs aangestelde eerste hoogleraar Pentecostalisme aa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?