D66-campagne

Na de VVD (en eerder reeds de PvdA) heeft nu ook D66 ervoor gekozen de verkiezing van de lijsttrekker Amerikaans op te leuken. De kandidaten moeten onderling in debat, zodat de partijleden een goede keuze kunnen maken. Maar wat natuurlijk nog een belangrijker rol speelt, is de media-aandacht die zo'n campagne oplevert. Weliswaar is de omvang daarvan omgekeerd evenredig aan de inhoudelijke waarde van het debat, maar het levert - vindt men - wel 'spannende televisie' op.
Dat gebrek aan inhoud ligt natuurlijk voor de hand. In ons land zijn politieke verschillen belichaamd in een veelheid van partijen, terwijl in de VS bínnen de enige twee partijen in dat land sterk uiteenlopende opvattingen bestaan. Daar gáán interne partijdebatten dus ergens over. Hier nauwelijks. Daarom moeten de kandidaten zich wel profileren op stijl. Dat gold ook voor het debatje tussen Lousewies van der Laan en Alexander Pechtold tijdens de ledenbijeenkomst van D66, dat later ook nog eens min of meer werd nagespeeld in NOVA. Terzijde: dat zulke campagnes primair mediagebeurtenissen zij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?