CU-homos

Wat valt er eigenlijk te zeggen van het gisteren verschenen rapport van de commissie Representatie van de ChristenUnie? Natuurlijk, er staan belangrijke dingen in over de noodzaak van transparantie en geloofwaardigheid van politieke vertegenwoordigers en niet in de laatste plaats ook over het belang van een hartelijke acceptatie van de homoseksuele medemens binnen de partij.

Maar ten aanzien van het netelige punt - de vraag of mensen die in een homoseksuele relatie leven politieke functies kunnen bekleden - is het rapport voor meer dan één uitleg vatbaar. Dat blijkt ook uit de reacties. De één leest erin dat 'praktiserende' homo's wel degelijk politieke functies mogen bekleden, de ander het tegendeel. Dat is een bewuste keuze van de opstellers. Voorzitter Cnossen bracht dat in het Nederlands Dagblad duidelijk naar voren: ,,We laten het open.'' Weliswaar zal in de gedragscode worden opgenomen dat politici van de CU aanspreekbaar moeten zijn op de Bijbel, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?