Crisistaks

Dragen de sterkste schouders in deze tijd van economische crisis ook daadwerkelijk de zwaarste lasten? Deze kwestie zat ChristenUniesenator Egbert Schuurman blijkbaar niet lekker.

Hij wil het kabinet er via een interpellatie in de Eerste Kamer toe dringen het hoogste belastingtarief tijdelijk op te trekken naar zestig procent. Zo wordt het ongemak eerlijker verdeeld, worden de topinkomens aangepakt en loopt het overheidstekort niet zo hoog op. Het voorstel van Schuurman - dat waarschijnlijk ook al op tafel lag in het Catshuisoverleg over de crisismaatregelen - herinnert aan de voortdurende politieke discussies over de topinkomens, zowel voor als na de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001. Daarvoor lag het toptarief op maar liefst 72 procent. Maar dit tari …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?