Crisisdreiging

De beslissing van de PvdA-fractie geen steun te geven aan een voorstel voor een referendum over het EU-verdrag valt bar slecht bij de eigen achterban. Op de website van de partij druipt de frustratie ervan af. Dom, niet te verdedigen, ruggegraatloze politiek, kiezersbedrog, zelfdestructie, draaikonterij, zijn termen die de sfeer bij de sociaal-democraten typeren.
Heel wat partijgenoten zijn het sluiten van compromissen beu en hebben hun partijlidmaatschap opgezegd. Zo wordt de concurrentie die de PvdA van de kant van de SP voelt nog sterker. Met een congres voor de boeg wordt de druk voor de PvdA allengs verder opgevoerd. De partij moet voor de achterban op een herkenbaar en aangelegen punt resultaat boeken. Dat resultaat moet dan welhaast zijn een wijziging van het ontslagrecht waar de PvdA en de vakbonden mee kunnen instemmen. Formeel wordt ontkend dat er in het kabinet een week geleden een 'deal' is gesloten tussen de coalitiepartners. De een, h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?