Creationisme - te veel niet uitgewerkte hypotheses

Creationisten hebben zitten slapen. De wetenschap die door het creationisme is ontwikkeld, verkeert nog te veel in een stadium van hypothese. Daarom kan men niet verwachten dat Cees Dekker, Willem Ouweneel of anderen deze nog niet uitgewerkte hypotheses spontaan omarmen.
Er wordt met veel verontwaardiging gereageerd op de radicale ommezwaai van Willem Ouweneel, zoals hij die samen met Cees Dekker op 22 april in deze krant bekendmaakte. Het jonge aarde creationisme op basis van schepping en zondvloed, zoals beschreven in zijn boek De ark in de branding (1976) zou nu nadenkende christenen en studenten in gewetensnood brengen. Wij staan dan niet open voor gegevens uit biologie of cosmologie. Hebben de schrijvers daarmee niet een beetje gelijk? Creationisme werd alleen aanvaard binnen de zuil van orthodoxe christenen. Alleen binnen deze geïsoleerde groep is men …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?