Controlestaat

Persoonlijke vrijheid werd in Nederland lange tijd met forse kapitalen geschreven. In een eind vorige week verschenen rapport typeert het Rathenau Instituut, dat de betekenis van wetenschappelijke ontwikkelingen voor de samenleving onderzoekt, ons land tot medio de jaren tachtig zelfs als een waar privacyparadijs. De mogelijkheden van de staat om in te breken in de persoonlijke levenssfeer waren zeer beperkt.
Daar is daarna echter snel verandering in gekomen. Dat gebeurde aanvankelijk in het kader van de bestrijding van de internationale misdaad, maar na de millenniumwisseling vooral ook met het oog op het voorkomen van terreuraanslagen. En 9/11 en wat daarop volgde schiepen een klimaat waarin de genomen maatregelen nauwelijks tot enige rimpeling in de vijver van het maatschappelijk debat leidden. De gemiddelde burger bleek bereid ter wille van zijn veiligheid verregaande aantasting van zijn privacy te accepteren. Verregaand, want wie alleen al de sinds 11 september 2001 aanvaarde wettelijke ma …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?