Controle

Ons land lijkt in de ban van de terrorismebestrijding. De regelgeving is aangescherpt en de controle geïntensiveerd. Wie een overtreding begaat en geen officieel identiteitsbewijs kan tonen, gaat op de bon. Toch is de Algemene Rekenkamer nog niet tevreden.
In een rapport dat gisteren is gepubliceerd, concludeert zij dat de grenscontroles strikter kunnen. Maar daaraan staan wetten en Europese regels in de weg. Dit nog afgezien van de praktijk, waarin bij controle van personen en goederen sprake is van aparte circuits.De Algemene Rekenkamer is niet op heksenjacht geweest. Ze heeft niet meer gedaan dan nagaan in hoeverre de bewering van minister Donner (Justitie) - belast met terrorismebestrijding - juist is, dat grenscontrole een van de instrumenten is waarmee aanslagen kunnen worden voorkomen. De Rekenkamer is niet erg onder indruk van de effecti …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?