Commentaar: Trump lijkt toch niet onkwetsbaar

Commentaar
beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Lang leek het erop alsof niets de Amerikaanse president Donald Trump kon deren. Welke uitglijders hij ook maakte, het leek geen effect te hebben. Trump slaagde er tot dusver ook in om de groepen die hem aan de macht hielpen, achter zich te houden. Dat gold met name voor de grote groepen arbeiders die hun baan in de traditionele industrietakken (staal, kolen, auto’s) zien verdwijnen, maar ook voor conservatieve christenen die verwachtten dat Trump het liberale getij in kwesties als abortus en andere ethische ‘issues’ zou tegenhouden of terugdringen. De vraag is echter of het opnemen van welvaar …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?