Commentaar: Het debat over levensbeëindiging bij jonge kinderen verdient geen gemakkelijke antwoorden

Commentaar
beeld nd
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het debat over levensbeëindiging bij jonge kinderen verdient geen gemakkelijke antwoorden. Wie kan zich niet verplaatsen in de wanhoop van ouders die hun kind ondraaglijk en uitzichtloos zien lijden? Wie kan zich niet iets indenken bij het dilemma waarvoor ­artsen zich geplaatst zien, als de marges waarbinnen zij kunnen handelen, steeds smaller worden?

Hoewel leven en lijden in ons aardse bestaan haast onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden, hoeft het lijden niet te worden geaccepteerd als iets onontkoombaars. Gelukkig zijn er voor pijnstilling en sedatie veel meer mogelijkheden dan vroeger. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?