Commentaar: Er is iets indrukwekkends gebeurd in bijna tien jaar Nationale Synode

Commentaar
beeld unsplash / Nicole Honeywill
Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

In Engeland en Duitsland is de kerk niet zo versplinterd als in Nederland. De Church of England en de Evangelische Kirche bepalen het landschap. Toch loopt de kerk daar net zo hard leeg als hier. Eenheid is geen recept voor een aantrekkelijke kerk. En toch zei de Heer het wel, toen Hij vlak voor zijn kruisdood voor zijn volgelingen bad: ‘Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.’

Was dat een dr …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?