Commentaar: Doneren: ja, tenzij

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Ieder jaar overlijden veel mensen in ons land, en leiden nog veel meer anderen een moeitevol en zwaar gemedicaliseerd bestaan, doordat te weinig organen voor transplantatie beschikbaar komen. En dat komt helaas niet doordat zo weinig mensen verongelukken of sterven, die nog kerngezonde organen hadden kunnen nalaten. Ook niet doordat velen gefundeerde en weloverwogen gewetensbezwaren hadden tegen orgaandonatie. Het komt wel door onnadenkendheid; huiver voor een confronterende kwestie; weerzin tegen de dood; en door gebrek aan bezinning op de waarde, herkomst en bestemming van het lichaam.

Daa …
Dit is 20% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?