Christendom mag er zijn in grondwet

Anders dan de groep Wilders pleit de SGP niet voor afschaffing van artikel 1 van de grondwet: het gelijkheidsbeginsel. Wel acht de partij het erg nuttig dat dit 'geloofsartikel' van de seculiere kerk ingrijpend wordt verbouwd.
En wij hier in Nederland maar moeilijk doen. Wie het waagt in politiek en staatkunde Nederland aan het christendom te linken, wordt direct keihard om de oren geslagen met de zachtjesaan heiligverklaarde scheiding van kerk en staat en het absolute gelijkheidsdogma. Beide leerstukken fungeren momenteel als een soort seculiere geloofsbelijdenis. Iedereen wordt geacht die te onderschrijven. Ook christenen, onder gelijktijdige afzwering van hun eigen diepste overtuiging en verloochening van het veelzeggende verleden van ons vaderland. Dat doet de SGP dus niet. De SGP nam en neemt in ons land een …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?