Christen kan kiezen in zijn consumeergedrag

De hervormd-gereformeerde wereldbond WARC doet goedkoop over de wereldwijde kloof tussen arm en rijk (Nederlands Dagblad 2 oktober). Globalisering is geen ketterij, dat vinden Frank Mulder en Karel Smouter ook. Toch doen zij een klemmend beroep op consumenten in het rijke Westen.
Inderdaad, de 'zondigheid' van de economische structuren begint bij de 'zondigheid' van onszelf. De economische malaise wordt ook door problemen in de arme landen zelf veroorzaakt. En globalisering is als zodanig niet slecht, maar een 'onontkoombaar proces'.Toch schuiven deze op zichzelf juiste constateringen de verantwoordelijkheid te eenzijdig terug naar de bevolking van arme landen. Dat kan leiden tot een soort struisvogelgedrag, waar niemand baat bij heeft. Alleen door te erkennen dat we deel van het probleem zijn, kunnen we daadwerkelijk deel van de oplossing worden.De uitspraken van de W …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?