Christelijke 'Verklaring van Bethlehem'

Eind april was er een vierdaagse conferentie in het Bethlehem Bible College met christenen uit Nederland en Bethlehem. Het ging over de landbelofte, over 'kinderen Gods' en over het kruis van Christus als allerdiepste woord van God.
Op de voorlaatste dag van de conferentie kregen de Nederlandse kerken een ernstige vermaning: jullie worden in de kerk te veel judaïserend. Het kruis van Christus vervaagt en de roeping om te getuigen vervaagt. Jullie zijn te veel open voor invloeden die vreemd zijn aan het Evangelie.Deze zorgen kan ik grotendeels delen. Dat judaïserende, te veel joodse invloed, vind ik echter overdreven. Een Menora ontsteken, aandacht hebben voor de betekenis van de joodse feesten, uitleg van rabbijnen betrekken in de exegese - ik vind dat op zichzelf geen zwakke punten. Daarbij is natuurlijk aan de orde, hoe …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?