Christelijke hoop

Het verleden is onherroepelijk voorbij. Het heden is maar even; want bij de volgende ademtocht is het heden al verleden. Van de toekomst gaat verwachting uit. De toekomst is doel en geeft aldus hoop. Terwijl de dood de enige zekerheid is, beduidt de vraag naar de toekomst de vraag naar het zinvolle en ware leven. Zo Blaise Pascal.
In de jongste encycliek Spe salvi (in hoop gered) staat Benedictus XVI stil bij de historische verandering van de hoop in het christelijk geloof. Een half jaar v&243;&243;r het verschijnen van Spe salvi analyseert Walter kardinaal Kasper de historische verandering in de beleving van religie ( Religion und die Zukunft des Menschen) . Beiden zien dus om met het oog op de toekomst opdat die hoopvol is. Begint Ratzinger daartoe in de zeventiende eeuw met Francis Bacon, Kasper vangt aan in de twaalfde eeuw met Joachim van Fiore. Tegenover de cyclische geschiedopvatting van de oudheid st …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?