Christelijke ethiek is geen conservatieve ethiek

Regelmatig ontvang ik uitnodigingen om te spreken op kerkelijke bijeenkomsten over het thema 'omgaan met homorelaties' in PKN-gemeentes. De context is dikwijls dat een kerkenraad op het punt staat om een beslissing te nemen over het al dan niet zegenen van deze relaties.
Eén uitnodiging aan mijn adres luidde als volgt: ,,De kerkenraad heeft zich jaren geleden al eens met het thema beziggehouden en heeft toen besloten nog niet over te gaan tot het zegenen van homorelaties.'' (Let op dat 'nog niet'.) ,,Inmiddels is het 'tegengeluid' verstomd en zijn er in de kerkenraad geen tegenstemmers meer.'' Op het moeilijke thema 'homorelaties' zal ik in een van de volgende bijdragen ingaan. Hier vormt het thema aanleiding voor een andere vraag: wat stelt de identiteit van de christelijke ethiek eigenlijk voor, als we toch weten dat we straks allemaal een bepaalde kant opsc …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?