Christelijk onverstand over wetenschap

In het Nederlands Dagblad van 8 mei besprak professor Douma mijn proefschrift over de evolutionaire modellering van altruïsme en andere vormen van pro-sociaal gedrag.
Hij begint zijn bespreking met de opmerking dat de econometrie in de dissertatie zijn begrip ver te boven gaat, maar uit de rest van het stukje blijkt dat hij zich er desondanks dapper een heel stuk doorheen heeft gewerkt. Dat is te prijzen. Bovendien beschouw ik het als een compliment, dat mijn proefschrift in elk geval ook buiten de gemeenschap van wiskundig, biologisch en gedragswetenschappelijk onderlegden belangstelling oproept.Zijn oordeel over het proefschrift is daarentegen minder complimenteus en hoewel ik meer hecht aan het oordeel van de wetenschappelijke wereld, vind ik het toch we …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?