Charismatisch

Volgens VU-hoogleraar Stefan Paas is de tegenstelling binnen het protestantisme niet langer die tussen orthodoxen en vrijzinnigen, maar tussen charismatische en 'gewone' christenen. Daar is veel voor te zeggen.

Net als voor zijn oproep een loopgravenoorlog te voorkomen en met elkaar te spreken. Maar voor dat laatste is dan wel nodig dat men bereid is verantwoording af te leggen. Ook van claims inzake genezingen. Het eerste, zo'n gesprek, gebeurt soms. Een voorbeeld daarvan is een binnenkort te verschijnen boekje, waarin de gereformeerde hoogleraar Jan Hoek en de evangelisch-charismatische voorman Willem J. Ouweneel elkaars visies afwegen. Maar over de vraag of claims ten aanzien van genezingen kloppen, is aan charismatische zijde openheid meestal ver te zoeken. Het verhaal in deze krant over h …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?