Charismatisch of gereformeerd?

In het Nederlands Dagblad van 8 november bleek mijn persoon tot mijn verrassing het onderwerp te zijn van een hoofdredactioneel commentaar. Dit naar aanleiding van een tweetal artikelen van mijn hand in het ND van 5 en 6 november. Eerlijk gezegd heeft de teneur hiervan mij verbaasd van de heer Bergwerff, wiens stukken ik meestal met instemming lees. Gaat dit over mij, vroeg ik mij af?
Heb ik iets beweerd van de dingen waartegen hij zich richt? De titel die ik zelf aan mijn artikelen had gegeven, was 'Gereformeerd en charismatisch'. Van mijn kant deed ik daarmee een poging een brug te slaan tussen de gereformeerde traditie en de wereldwijde charismatische vernieuwing die er momenteel plaatsvindt. Maar in genoemde reactie wordt de brug zo ver mogelijk opgehaald. Vandaar het vraagteken in de huidige titel.CalvijnAls Calvijn wordt genoemd als ,,de reformator die het verst ging in de beperking van sommige Geestesgaven tot de apostolische tijd'', dan moeten we misschien vaststell …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?