Camera's

In de strijd tegen vandalen, geweldplegers, dieven en ander gespuis wordt meer en meer de videocamera ingezet. Niet zonder succes. Met name de taxibranche toonde zich dezer dagen enthousiast over het effect van deze vorm van controle. Niet dat alle taxi's nu worden uitgerust met een camera - veel chauffeurs vinden de investering te hoog -, maar voor zover dat wel is gebeurd, blijkt het aantal 'incidenten' drastisch te zijn gedaald.
Het is lang niet altijd de overheid die tot cameratoezicht beslist. De overheid gaat wat dat betreft wel over de publieke ruimte, niet over winkels en taxi's, om maar iets te noemen. Het toezicht in het private domein wordt aan belanghebbenden zelf overgelaten. Het inzetten van private camera's om toezicht te houden op de publieke ruimte is inmiddels aan zulke strenge regels gebonden, dat het de moeite niet echt loont.Ook het gebruik van toezichtcamera's in winkels, taxi's et cetera is aan vrij strikte regels gebonden. Die zijn bedoeld om de persoonlijke levenssfeer van de burger - braven èn b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?