Burgers en politiek: heilzaam samenspelen

Volgens 85 procent van de Tweede-Kamerleden, de vakbeweging, de werkgevers, de Raad van Kerken, Amnesty International en een belangrijk deel van de milieubeweging was de Europese grondwet een stap vooruit, gericht op de toekomst. En toch stemde 63 procent van de kiezers tegen. Heeft het volk altijd gelijk? En wie is er eigenlijk soeverein in onze democratie?
De tegenstelling tussen de bevolking en de nationale elite is een teken aan de wand. Blijkbaar ontbreekt het politieke partijen en maatschappelijke organisaties aan krediet. Opvallend is dat in de discussie over directe democratie en volksraadplegingen de klassieke tegenstelling 'volkssoevereiniteit' versus 'soevereiniteit van God' helemaal geen rol lijkt te spelen. Toch is deze tegenstelling sinds de Franse Revolutie maatgevend in het politieke en maatschappelijke debat.Liberalen propageren de wil van het volk, terwijl conservatieven vooral op de gevaren wijzen wanneer een 'ondeskundige bevol …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?