Brief

Na twee jaar wereldwijde dankbaarheid voor het moslimmanifest A Common Ground dat moslims en christenen oproept in vrede met elkaar te leven, verwoordt een pittige brief van prominenten uit de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een tegenstem.

De opstellers erkennen de noodzaak van een goede verstandhouding met moslims. Maar tegelijk waarschuwen ze hun kerk: spreek niet over 'een gemeenschappelijke grond'. Dat vertroebelt alleen maar. De brief stelt precies de onderwerpen aan de orde die in het gesprek met de islam van belang zijn: godsdienstvrijheid; de verhouding tot het jodendom; de plaats van de Bijbel en Jezus; de mensvisie. En als belangrijkste: welk beeld heb je van de ene God? Want hoe vriendelijk het manifest ook is, de ondertoon blijft er een van een godsdienst die zich superieur acht aan het 'voorbije' christendom. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?