Breed gereformeerd hoeft geen utopie te zijn

Het lijkt een utopie: een kerk bestaande uit gereformeerde gemeenten, hersteld hervormden, christelijk- en vrijgemaakt-gereformeerden. Maar als men eenzijdigheden zou loslaten, zouden zij corrigerend en bevruchtend op elkaar kunnen inwerken.

In een verslag van een synodezitting van de Christelijke Gereformeerde Kerken lazen wij wat prof. J.W. Maris bedoelt met zijn pleidooi voor een brede gereformeerde kerk ( Nederlands Dagblad 21 november). Het zou een kerkverband moeten zijn, gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften, maar waarin door de leden en plaatselijke kerken toch over allerlei zaken verschillend kan worden gedacht. Er zijn nu wel tien gereformeerde kerkgemeenschappen die gebonden zijn aan de drie Formulieren van Enigheid. Toch is er in de prediking en de geloofsbeleving veel verschil, waardoor besprekingen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?