Boekhouden

Helemaal eruit is men nog wel niet, maar op hoofdlijnen is het kabinet het gisteren eens geworden over een extra bezuinigingsronde van zo'n 4 miljard euro. Die komt bovenop de dertien miljard - op zichzelf al een nooit eerder vertoonde snoeioperatie - waarmee Balkenende II in mei van dit jaar van start ging. De extra schraapronde is - althans volgens het kabinet - nodig, omdat het overheidstekort de komende jaren verder dreigt op te lopen.
Zonder slag of stoot zijn de betrokken ministers het overigens niet eens geworden. De afgelopen weken groeide de spanning tussen met name VVD-minister Zalm van Financiën (kampioen van de harde bezuinigingslijn) en zijn CDA-collega De Geus van Sociale Zaken, die weigerde verdere bezuinigingen op de sociale zekerheid in overweging te nemen. Deze week dreigden de onderhandelingen binnen het kabinet daarom in een impasse te geraken. De Geus weigerde met name in te stemmen met het idee van Zalm om verder te bezuinigen op de werkloosheidsuitkeringen. Woensdagavond laat bleken de betrokken bewindslie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?