...blijft eigendom van de Schepper

Als er in de kerk gedoopt wordt, is dat voor mij in toenemende mate indrukwekkend. De Heilige God van Israël, die we nader mogen kennen en belijden als Vader, Zoon en Heilige Geest, treedt op. In de naam van - dat betekent namens, in opdracht van, als met het gezag van Hemzelf. Het gaat bij de doop om inlijving in het verbond van God met Abraham. Daarom zingt de gemeente met Psalm 105 een toepasselijk lied: 'Het verbond met Abram, zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.' Wij bevestigen niks, God bevestigt. Wij komen bij de doopvont, omdat God ons bij Zich roept. De dominee doopt, maar door zijn doophandeling doopt God Zelf.
De doop wordt graag genoemd: teken en zegel. Een teken, waarvan? Van Gods trouw. Hij ziet een nieuwe generatie voor vol aan. En als een volwassene gedoopt mag worden, is dat geen na-oogst, maar een teken ervan dat dit teken van God altijd zichtbaar kan worden, ook als het er om wat voor reden dan ook eerder niet van is gekomen.De doop is ook zegel. Waarvan? Van Gods eigen keurmerk, watermerk - wij zijn van Hem, zoals de boekrol van Jesaja (49:16) ontvouwt: geschreven in de handpalmen van God. Zodat we met Paulus kunnen zingen: niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf; wij leve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?