Bijzondere mensen

Als 'niet-christen en ook niet anders-gelovige' leest A.J. Olivier sinds een jaar het Nederlands Dagblad. Hieronder geeft hij - uit eigen beweging - zijn bevindingen weer. Ontnuchterend soms en zeker leerzaam. ,,Steeds maar weer mensen die elkaar de maat nemen en de les lezen.''
Sinds ongeveer een jaar lees ik door omstandigheden regelmatig het Nederlands Dagblad. Een goede krant. Adequate nieuwsgeving en goede analyses en beschouwingen.Voor mij, als niet-christelijk en ook niet iets-anders gelovige, is het lezen van het 'religieuze nieuws' een wonderlijke kennismaking met een vreemde, esoterische, soms zelfs bizarre wereld.Als objectieve waarnemer is het eerste wat mij opvalt, het voortdurende geruzie tussen allerlei kerkelijke organisaties en structuren. Kerkenraden die dominees wegsturen, of andersom, kerkleden die zich afscheiden, voorgangers die voor zichzelf beg …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?