Bijbellezen met de bril van onze ambtsvisie

'De ambten van ouderling en predikant kunnen ook voor zusters worden opengesteld.' Tot deze unanieme conclusie kwam vorige maand een studiecommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Haar rapport komt volgend jaar aan de orde op de Landelijke Vergadering van deze kerken. Het Nederlands Dagblad vroeg drie auteurs uit 'verwante' kerkgenootschappen om een reactie. Na de hervormde predikant J. Hoek (ND 30 juni) en de vrijgemaakt-gereformeerde hoogleraar C.J. de Ruijter (9 juli) tot slot ds. C.C. den Hertog, christelijk-gereformeerd predikant in Boskoop.

Onlangs preekte ik over Jozua 5,13-15. We lezen daar hoe Jozua in de buurt van Jericho is - je kunt je voorstellen om de zaak te verkennen met het oog op de komende intocht in het land. Terwijl hij zich afvraagt hoe hij het land zal moeten innemen, stuit hij op de vorst van het hemelse leger, die met getrokken zwaard al bezig blijkt in het land. Jozua schrikt. En ik zie hem als het ware een verdedigende houding innemen, de hand gaat richting zwaard en hij stelt zijn vraag: voor of tegen? Dat is een heldere vraag, die hij - weliswaar nietsvermoedend, maar toch - aan deze bode van de Here …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?