Biblebelt

Maken 'strenge gereformeerden' uit de zogenoemde biblebelt zich vaker schuldig aan geweldpleging en vernieling tijdens de jaarwisseling dan andere Nederlanders? Uit het maandag gepubliceerde onderzoek van de Politieacademie over jaarwisseling en geweld zou men die conclusie kunnen trekken, zij het dat de onderzoekers zelf het iets genuanceerder formuleren: 'Kleine christelijke gemeenschappen met een sterke sociale samenhang zijn extra gevoelig voor incidenten rond de jaarwisseling'.
Maar in beide gevallen is de suggestie duidelijk dat er een relatie zou zijn tussen het extreem gewelddadige gedrag op oudejaarsavond en een bepaalde geloofsovertuiging. Dat maakt enige nadere nuancering wel noodzakelijk. Als criterium voor de vaststelling van het 'streng christelijke' karakter van de onderzochte plattelandsgemeenten hebben de onderzoekers een percentage van 5% of meer aan SGP- en ChristenUnie-stemmers genomen. Dat is alleen al daarom een twijfelachtige benadering, omdat er zowel wat betreft geloofsovertuiging als cultuur een groot verschil is tussen (stemmers op) beide pa …
Dit is 20% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?