Bewust gezond leven of embryoselectie

Wie beseft dat hij medeverantwoordelijk is voor zijn gezondheid, maakt bewust keuzes om ziekten te voorkomen in plaats van passief te blijven of te zoeken naar (te) radicale oplossingen. Het debat over embryoselectie en borstkanker moet daarom breder gevoerd worden.
Terecht nuanceert Jan Mol in zijn artikel over embryoselectie ( Nederlands Dagblad , 6 juni) de discussie over embryoselectie en borstkanker. Alleen zou ik nog een stap verder willen gaan. De discussie gaat volgens mij mank aan een onjuiste vooronderstelling. Het is de vooronderstelling dat het allemaal primair draait om de deterministische (min of meer vaststaande) waarde van genetische informatie. Eind jaren negentig heerste er binnen de genetica een euforische stemming, omdat de ontrafeling van het menselijk genoom (de DNA-code) z'n afronding naderde. De euforie was ingegeven door …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?