Bevrijdingspastoraat vraagt veilige omgeving

Veel christenen hebben belangstelling voor 'bevrijdingspastoraat'. J. Hoek vraagt zich af waar die belangstelling vandaan komt en roept kerken op dit pastoraat niet geïsoleerd ter hand te nemen en er open over te zijn in de gemeente.
De evangelische voorganger Wilkin van de Kamp richt zich nadrukkelijk op 'bevrijdingspastoraat'. Hij voert deze vorm van pastoraat zelf uit en rust anderen toe. De door hem georganiseerde conferenties trekken heel wat mensen uit 'de gevestigde kerken', dus ook uit gereformeerde kring. Ook onder studenten op de Christelijke Hogeschool in Ede bestaat grote belangstelling voor vragen rond demonie en bevrijding. Terecht stelt Van de Kamp in het Nederlands Dagblad van 24 november dat er lange tijd geen of te weinig aandacht is geweest voor demonische gebondenheid. Het is niet goed de duivel en zijn …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?