Bestrijd kindersterfte als teken van hoop

'Geen zuigeling zal daar meer zijn, die slechts enkele dagen leeft.' Die belofte van de profeet Jesaja inspireert om je met de Micha Campagne in te zetten voor een van de Millenniumdoelen van de VN: het terugdringen van kindersterfte.
Er is een mooi Bijbelgedeelte dat de Micha Campagne alle reden geeft om aan te haken bij één van de acht Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Jesaja 65:20 zegt: 'Geen zuigeling zal daar meer zijn, die slechts enkele dagen leeft.' Tijdens mijn werk als zendeling in Peru leidde ik meer begrafenissen van kinderen dan van ouderen. Onlangs zag ik daar in drie weken tijd weer twee keer een rouwstoet met een klein wit kistje voorop. Kinderen die sterven, ik vind het een ramp. Te meer omdat op die armenbegraafplaatsen de vader zelf, samen met de buren, eerst het gat in de grond moet graven. T …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?