Besluit over NBV kwart eeuw voorbereid

De vrijgemaakten hebben de Nieuwe Bijbelvertaling te snel aanvaard, menen dr. G. van den Brink en ds. A. van der Sloot (Nederlands Dagblad, 18 februari). Niet alleen op dit punt maar op wel meer punten vergissen zij zich, meent drs. M.E.H. Kuijper-Versteegh, lid van Deputaten Bijbelvertaling in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.
Dr. G. van den Brink en ds. A. van der Sloot maken enkele kritische kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). Ze vragen zich af of de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) de NBV niet 'te snel en te kritiekloos' hebben aanvaard. Ze vinden het 'merkwaardig' dat de Generale Synode van Amersfoort-Centrum 2005 met haar positieve ontvangst van de NBV alle andere kerkgenootschappen v&243;&243;r was. En ze vragen zich af waarom de GKV op het punt van bijbelgebruik niet samen optrekken met de 'kleine oecumene van gereformeerde belijders', maar 'zonder meer aansluiting zoeken bij de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?