Bert de Vries bedrijft struisvogelpolitiek

Oud-minister en voormalig fractievoorzitter van het CDA Bert de Vries leverde deze week in zijn boek Overmoed en Onbehagen harde kritiek op het kabinetsbeleid. Dat 'oerconservatieve' beleid zou zijn gebaseerd op bangmakerij en 'doemscenario's'. Die kritiek is niet terecht: een mammoettanker moet tijdig worden bijgestuurd.
Een greep uit de trommel van De Vries: het kabinet geeft een onnodig zwartgallig beeld van de overheidsfinanciën. Datzelfde constateert De Vries over de vergrijzing. Terwijl er volgens hem voldoende belastinggeld binnenkomt doordat senioren met een goed pensioen uitbundig consumeren, zet het kabinet niettemin in op versoberingen van vroegpensionering. En in plaats van sociale zekerheid biedt het kabinet sociale onzekerheid door bijvoorbeeld de WW voor jongeren aan te pakken. Liever ziet de oud-minister van Sociale Zaken een verruiming van de uitkering voor jongeren.Boeman?Is het huidige ka …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?