Beroep op respect en verkeerde taboes

In het debat over de multiculturele samenleving wordt al gauw gezegd dat je elkaar moet respecteren. Maar interessanter dan dit antwoord is de vraag waar het respecteren ophoudt.

De Haagse protestantse predikant P.J. Visser heeft tijdens een interkerkelijke gebedsbijeenkomst ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar christenen opgeroepen om respect te hebben voor mensen met een verschillende cultuur en religie ( Nederlands Dagblad 11 september). Van zulke uitspraken word ik altijd een beetje verdrietig. Ze doen mij denken aan preken waarin de voorganger betoogt dat we elkaar lief moeten hebben. Daar is geen speld tussen te krijgen. Het ware zinvoller geweest als ds. Visser, die het thema 'roots & respect' betrok op de multiculturele samenleving, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?