Bekering

Theologen hebben zich deze week in Toulouse bezonnen op de spanningen die de overgang van christenen van de ene naar de andere kerk oproepen. Mogelijkerwijs resulteert de bijeenkomst morgen in een code voor de omgang met 'bekeerlingen'.
Godsdienstige conflicten zijn van alle tijden en alle plaatsen, in het klein en in het groot. Op dit moment zijn de spanningen tussen christenen en moslims het grootst. Maar in Latijns-Amerika en in Oost-Europa is er ook onder de paraplu van het christendom zelf sprake van grote controverses. In Nederland spelen deze problemen z&243; niet, zij het dat 'traditionele' kerken vaak wel met een droef oog leden zien vertrekken naar de evangelische megakerken. De blijdschap waarmee nieuwe leden in de ene kerk verwelkomd worden, is nu eenmaal omgekeerd evenredig aan de teleurstelling die hun v …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?