Beeldvorming

Gereformeerden hebben een imagoprobleem. Het is nauwelijks nodig dat uit te leggen, want iedere bekende in kerkelijk Jeruzalem - en daarbuiten - weet waarover het gaat: gereformeerden zijn koud, hard en zakelijk, zij koesteren een uiterlijk geloofsleven, nee beter: godsdienstig leven, want is er bij hen eigenlijk nog wel sprake van echt geloof? Of gaat het eigenlijk om dode godsdienstige vormen?
Het is opvallend hoe sinds enige tijd vanuit verschillende hoek pogingen worden ondernomen een soort tegenoffensief in gang te zetten. Cursussen, boeken en bladen proberen duidelijk te maken hoe mensen 'gelukkig gereformeerd' kunnen zijn en weer overtuigd kunnen worden van - wat dan vaak wordt aangeduid als - 'hun eigen rijkdom'. Veel inspanning dus, maar men krijgt niet de indruk dat de respons om over naar huis te schrijven is. Misschien komt dat wel, omdat potentiële lezers en cursisten misschien wel veel dogmatiek, maar weinig antwoorden op hun echte vragen denken voorgeschoteld te krij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?