Beeld van ons bestaan

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Aswoensdag is het vandaag. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer over bekeerde asielzoekers, werd eens verteld dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) soms de ‘echtheid’ van een pasgedoopte christen probeerde te testen door te vragen wat Aswoensdag betekent. Veel Nederlandse christenen die hun geloof best serieus nemen, zouden kansloos zakken voor die toets. Dat illustreert hoe groot de culturele variatie is binnen één godsdienst, binnen één land.

De as waarmee vrome rooms-katholieken vandaag een kruis op hun voorhoofd laten tekenen, is over …
Dit is 19% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?