Basisbeurs

Hoewel er geen concreet plan bestaat om de basisbeurs te schrappen, is studerend Nederland in rep en roer. Dit na geruchten dat minister Plasterk - op zoek naar een miljard om de lerarensalarissen te kunnen verhogen - dat voornemen heeft. De Tweede Kamer gooide er gisteravond meteen een spoeddebat tegenaan. Het lijkt er soms op dat de politiek haar agenda laat bepalen door wat er in de media komt. Was de behandeling van de begroting van Onderwijs 2008 niet een geschikter moment geweest?
Hoe dat ook zij, waar rook is, is vuur. De opwinding onder de studenten is daarom te billijken. Maar Kamerleden zijn geen behartigers van deelbelangen. Onderwijsgeld heeft betrekking op meer dan de basisbeurs. In 1979 werd Nederland partij bij het Internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Daarin staat dat onderwijs kosteloos dient te worden aangeboden. Voor wat betreft het voorgezet en hoger onderwijs geldt dat die kosteloosheid geleidelijk mag worden ingevoerd. In het verdrag staat ook dat een passend stelsel van studiebeurzen in het leven dient te worden ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?